Savaşın Bedeni

Hikâye Hakkında

Savaşın karanlığının vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş hali olan hikayenin başkahramanı mistik yaratıkların ve ölümsüzlük yolunda yürüyen insanların olduğu ve savaşların asla bitmediği bir dünyada yaşıyordu.

Annesinin ve babasının, gizemli bir varlık tarafından lanetlenmesi üzerine klanın başına geçen yardımcı lider onu sürgüne göndermişti. On iki yaşında ailesine çare bulmak için yola çıktıktan sonra hayatında hiçbir şey aynı kalmayacaktı.

Yürüdüğü bu yol asla bitmeyecek, sayısız savaş görecek ve sayısız acı ile yüzleşmek zorunda kalacaktı. Yolu herkesten zor ve kanlı olacaktı.

Hikâyenin Yazarı: AreaL